ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทาง


"เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"

          นครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์  และศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่  จึงมีโบราณสถานหลายแห่ง  เป็นแหล่งที่ทำเครื่องถมและงานแกะหนังตะลุง  ส่วนงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดคือ  ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
          นครศรีธรรมราช  แบ่งการปกครองออกเป็น  21 อำเภอ  2 กิ่งอำเภอ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอปากพนัง  อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอร่อนพิบูลย์  อำเภอชะอวด  อำเภอทุ่งสง  อำเภอท่าศาลา  อำเภอฉวาง  อำเภอสิชล  อำเภอหัวไทร  อำเภอลานสกา  อำเภอทุ่งใหญ่  อำเภอพิปูน  อำเภอนาบอน  อำเภอพรหมคีรี  อำเภอขนอม  อำเภอบางขัน  อำเภอถ้ำพรรณรา  อำเภอจุฬาภรณ์  อำเภอพระพรหม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  และ กิ่งอำเภอช้างกลาง 
          ธรรมชาติของจังหวัดนี้มีทั้งบรรยากาศของป่าเขาอุดมสมบูรณ์  ท้องทะเสสวยสดใส เข้ากับสภาพของชีวิตของคนบนแผ่นดินและผืนน้ำแห่งทะเลใต้ได้เป็นอย่างดี

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้

          ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนขนอม - โรงไฟฟ้า  แยกซ้ายเข้าไปประมาณ  100  เมตร  อุทยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล  เกาะแก่งภูเขาพื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอขนอมและพื้นที่บางส่วนของสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย  เกาะน้อย  เกาะวังใน  เกาะวังนอก  เกาะแตน  เกาะราบ  เกาะท่าไร่  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีอ่าวขนอม  อ่าวท้องท่าก่ำ  อ่าวทองหลาว  อ่าวท้องหยี

อ่าวขนอม

เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอ่าวต่างๆ  ของอำเภอขนอมสามารเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข  4014  แยกจากทางหลวงสาย  401 ประมาณ  17 กิโลเมตร  ผ่านตลาดสุขาภิบาลขนอมประมาณ  1  กิโลเมตร  จากนั้นจึงเลี้ยวขวาไปตามตัวหาดขนอม

หาดขนอม

เป็นชายฝั่งทะเลที่สวยงามติดต่อกันประกอบด้วย  หาดในเพลาที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา  ทรายขาวละเอียดเหมาะกับการแล่นน้ำ  บริเวณหาดมีที่พักร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว  หาดหน้าด่าน  หาดในแปร็ด  อ่าวท้องหยี  บรรยากาศทั่งไปของอุทยานฯ เป็นธรรมชาติที่ประทับใจของผู้มาเยือน 

ชายทะเลปากพนัง และ แหลมตะลุมพุก

ลักษณะของชายหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล  มีแหลมตะลุมพุก  แหลมทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย  ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายสะอาด  ต้นสนขึ้นเป็นแนวยาวดูสวยงาม  มีเปลือกหอยอยู่ตามชายหาด
การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข  4013 (นครศรีธรรมราช - ปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก  ประมาณ  16  กิโลเมตร  ตลอดเส้นทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับแนวป่าชายเลน

หาดสิชล  หาดหินงาม หาดคอเขา(หาดนิมิด)

หาดสิชลเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสิชล  บริเวณชายหาดเป็นแนวหินไปจดหาดทรายโค้ง  เป็นบริเวณที่สามารถเล่นน้ำได้  บนชายหาดมีที่พักและร้านอาหารบริการ  ส่วนหาดหันงาม  เป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยก้อนหินกลมเกลี้ยงสีสรรสวยงาม  และหาดคอเขาเป็นหาดที่เชื่อมต่อจากหาดหินงาม  บริเวณโดยรอบมีที่พักและร้านอาหารบริการ

   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com