ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทาง


"เมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก"
          กระบี่  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  ทั้งภูเขาสูงหาดทรายขาว  น้ำทะเลใสปะการังสวย  ที่ประกอบกันอยู่ในหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า  130  เกาะ
          กระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   8  อำเภอ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอเขาพนม  อำเภอคลองท่อม  อำเภอปลายพระยา  อำเภอลันตา  อำเภออ่าวลึก  อำเภอลำทับ  และอำเภอเหนือคลอง
          ธรรมชาติทางทะเลของกระบี่  หลากสีสันมากความงามที่ซึมซับอยู่ในใจนักท่องเที่ยวมาช้านาน

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมุ่เกาะพีพี

          ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลานแห่งได้แก่

     หาดนพรัตน์ธารา ห่างจากตัวเมือง  18  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสานในเมือง - ในสระ  เดิมชาวบ้านเรียกว่าหาด  คลองแห้ง  เพราะรมหาดด้านหนึ่งมีคลองสน  ไหลมาจากทิวเขาด้านเหนือ  ยามน้ำลงลำคลองนี้จะแห้งขอดกลายเป็นหาดทรายขาวเหยียดยาวทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง  บริเวณหาดเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ

    
สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ  17  กิโลเมตร  ตามเส้นทางกระบี่บ้านไสไทย  จะมีป้านบอกทางไปสุสานหอย  บริเวณสุสานหอยในอดีตเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่  มีหอยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหอยขม  ต่อมากเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นโลก  น้ำทะเลไหลมาท่วม  หล่อเปลือกหอยใต้น้ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน  ปัจจุบันปรากฏเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล  ประมาณว่ามีอายุกว่า  75  ล้านปี  ซึ่งมีเพียง  3  แห่งในโลก
   
หมู่เกาะพีพี  เป็นหมู่เกาะกลางทะเลประกอบด้วยเกาะ  6  เกาะ  คือ  เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะปิด๊ะนอก  เกาะปิด๊ะใน  เกาะยุง และ เกาะไผ่ เป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติตลอดจนทัศนียภาพที่งดงามทั้งบนเกาะและใต้ทะเล

    
เกาะพีพีเล  เป็นเกาะภูเขาหินปูน  มีหน้าผาโขดหินสูงชันตั้งฉากกับผิวท้องทะเล  ส่วนหนึ่งของเกาะเป็นอ่าวว้าว  เข้าไปในหุบเขาดูคล้ายทะเลสาปเรียกว่า  ปิเละ  ทะเลส่วนนี้มีหน้าผารายล้อมเกือบเป็นวงกลม  น้ำทะเลนิ่ง  ใส และลึก  จนออกสีเขึยวมรกต  นอกจากนี้ยังมีเวิ้งอ่าวสวยงามอีกหลายแห่ง  อาทิเช่น  อ่าวมาหยา  อ่าวโละซามะ  ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีถ้ำชื่อ  ถ้ำไวกิ้ง  ขนาดใหญ่กว้างเพดานสูง  เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก  ตามผนังถ้ำมีภาพเขียนสีสมัยโบราณรูปเรือใบคล้ายเรือไวกิ้ง  และรูปเรือชนิดต่างๆ ในปี  พ.ศ.  2515  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จประพาสถ้าแห่งนี้  และพระราชทานนามใหม่ว่า  ถ่ำพญานาค  ตามรูปร่างของหินก้อนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายเศียรพญานาค อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่มาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะนี้

    
เกาะพีพีดอน  มีจุดเด่นที่อ่าวต้นไทร  ซึ่งเป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสเหมาะแก่การเล่นน้ำ  และเวิ้งอ่าวที่สวยงาม  ติดอันดับโลกคู่กับอ่าวต้นไทร  คือ  อ่าวโละดาลัม  ที่มีหาดทรายขาวนวลละเอียดเหมาะแก่การพักผ่อน  อาบแดดว่ายน้ำ  บริเวณนี้มีที่พัก  และร้านอาหารบริการหลายแห่ง
    
เกาะยุง  อยู่ทางเหนือของเกาะพีพีดอน  มีชายหาดที่เป็นเขาหิน  ทางด้านตะวันออกของเกาะมีหาดทรายเล็กๆ  ตามหลีบเขา  มีแนวปะการังสวยงาม
    
เกาะไผ่  อยู่ไม่ไกลจากเกาะยุง  มีหาดทรายขาวสวยงาม  มีแนวปะการังเขากวางทอดยาวไปทางทิศใต้ของเกาะ  
    
อ่าวนาง  จากหาดนพรัตน์ธาราไปตามถนนเลียบชายทะเล ไปทางทิศใต้ประมาณ  6 กิโลเมตร  บริเวณอ่าวประกอบด้วยชายหาดหลายแห่ง  บริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่าว มีชาวหาดด้านหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าหาดทรายอื่น เพราะมีหน้าผา และถ้ำหินงอกหินย้อยเรียกว่า  ถ้ำพระนาง  บริเวณด้านหน้าอ่าวมีเกาะแก่งใหญ่นองถึง  83  เกาะ  ที่มีโขดหินสวยงามแปลกตาบ้างเช่นมองดูคล้ายรองเท้าบู๊ท  หัวนก  เรือสำเภา  เช่น  เกาะปอดะ  เกาะยาหมัน  เกาะหม้อ  เกาะทัพ  

การเดินทางสู่หมู่เกาะพีพี
     จากที่เรือเจ้าฟ้า  จ.กระบี่
     จากที่เรืออ่าวนาง  จ.กระบี่
     จากท่าเรือ  จ.ภูเก็ต

    เขาขนาบน้ำ  เป็นสัญลักษณ์ของกระบี่  เป็นเขาสองลูกขนาบแม่น้ำกระบี่หน้าตัวเมือง  ภายในมีถ้ำสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโดยเช่าเรือที่ท่าเรือเจ้าฟ้า

อุทยานแห่งชาติโบกขรณี

          อยู่ในเขตอำเภออ่าวลึก  โดยใช้เส้นทางกระบี่ - พังงา  ราว  46 กิโลเมตร  จากนั้นใช้เส้นทางตลาดอ่าวลึก - แหลมสักอีก  1  กิโลเมตร  ที่ทำการอุทยานฯ  ตั้งอยู่บริเวณธารโบกขรณี  ภายในมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่  รอบบริเวณร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวขจี  มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอุทยานฯ ได้แก่  ถ้ำเพชร  ถ้ำลอด  ถ้ำชาวเล  ถ้ำหัวกะโหลก  ฯลฯ  นอกจากนี้ตามเพิงเขา  และผนังถ้ำบนเกาะน้อยใหญ่  คลองชายเขา  เกาะกาโรส  เกาะทะลุ  ในทะเลเขตอุทยานฯ ยังมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง  การเดินทางไปเที่ยวชม สามารเช่าเรือจากแหลมสัก  อำเภออ่าวลึก

หมู่เกาะห้อง เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ  อาทิเช่น  เกาะเหลา  เกาะเหลาเหลี่ยม  เกาะปากกา  เกาะเหลาลงดิง ฯลฯ  มีเกาะห้องเป็นเกาะตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุด  มีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นและน้ำลึก  เหมาะแก่การดำน้ำตกปลา  การไปเที่ยวชมสามารถสามารถเช่าเรือจากอ่าวนาง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง  ที่พักสำหรับผู้ประสงค์จะค้างแรมในเขตอุทยานฯ  ติดต่อ  กองอุทยานแห่งชาติ  กรมป่าไม้  โทร. 579-5734 , 576-7223

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

          อยู่ในเขตอำเภอเกาะลันตา  ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ได้แก่  เกาะลันตาใหญ่  เกาะลันตาน้อย  เกาะตะเล็งเบ็ง  และเกาะเล็กเกาะน้อยบริเวณใกล้เคียง  รวมถึงหมู่เกาะห้า  หมู่เกาะรอก  และเกาะไหง  เกาะที่สำคัญน่าท่องเที่ยวได้แก่

     เกาะลันตาใหญ่  มีสถาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์  เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลจำนวนมาก  ด้านหลังเกาะมีหาดทรายสวยงาม  มีส่วนปลายสุดเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  เรียกว่า  แหลมโตนด  เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน
    
เกาะตะเล็งเบ็ง  ลักษณะเป็นเกาะหินปูน   มีชานหาดและโพรงถ้าโผล่ให้เห็นตอนน้ำตาล  มีนกนางแอ่งอาศัยอยู่บนเกาะ
    
หมู่เกาะห้า  มีลักษณะเป็นกลุ่ม  5  เกาะ  มีประการังน้ำตื้นบางเกาะ
    
เกาะรอกใน  มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน  มีโขดหินสีแดงที่ถูกกัดกร่อนด้วยแรงลมมาเป็นเวลานาน  มีหาดทรายกว้าง
    
เกาะรอกนอก  ขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน  งดงามด้วยธรรมชาติที่แปลกตาของหาดทะลุ  หาดทรายขาวที่ทอดทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งของเกาะ  มีอ่าวม่านไทรอยู่ระหว่าสองลูก
    
เกาะไหง  เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว  มีแนวปะการังหน้าหาด  เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์อีกแห่งหนี่ง

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ไปเกาะลันตา  เช่าเรือที่ท่าเรือบ่อม่วง  หรือท่าเรือเจ้าฟ้า  จ.กระบี่
ไปเกาะรอก  เช่าเรือจากที่เรือกันตัง  จ.ตรัง
ไปเกาะไหง  เช่าเรือจากหาดปากเมง อ.สิเกา  จ. ตรัง

1
   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com