ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทางการเดินทาง

ทางรถยนต์ เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข35 ) แล้วใช้ทางหลวงหมาย- เลข 4 โดยตลอด ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏธานี อำเภอพุนพิน อำบ้านตาขุน จังหวัดพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง บ้านโคกกลอย ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต รวมระยะทาง 862 กิโลเมตร
เส้นทางเดิมก็ยังสามารถเดินทางได้ แต่เส้นทางใหม่เป็นถนนสี่แลน ลดเวลาการเดินทางได้มาก

ทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ไปภูเก็ตทุกวัน รถธรรมดา ติดต่อ บริษัทขนส่ง โทร.4345557-8 สำหรับรถปรับอากาศ ติดต่อ บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัล โทร.4355019 และ บริษัทภูเก็ตท่องเที่ยว โทร.4355034 (บริษัทขนส่งเพิ่มรถปรับอากาศ 24 ที่นั่ง โทร.4345557-8 )

ทางรถไฟ ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง ผู้ที่ประสงค์ จะเดินทางโดยรถไฟ ต้องไปลงที่สถานี รถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทาง เข้าจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วย บริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010, 2237020

ทางอากาศ
บริษัทการบินไทย จำกัด จัดเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ภูเก็ต ทุกวัน รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 2800070, 2800080
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด จัดเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - อู่ตะเภา - ภูเก็ต ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ รายละเอียดติดต่อ โทร. 2534014, 2534004
(บางกอกแอร์เวย์จะบินจากกรุงเทพไปสมุย และสมุย-ภูเก็ต บินวัละ2เที่ยว กรุงเทพสมุย 3,150บาท สมุย-ภูเก็ต1,720บาท)
เพิ่มสายการบินกรุงเทพภูเก็ต ANGLE AIRLINE มีทุกวัน วันละ1เที่ยว โทร. 0-2937 8908,0-2937 8019,0-2535 6287-8

   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com