ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทางการเดินทาง

ทางรถยนต์ หากขับรถไปเอง ไปได้ 2 ทาง คือ เส้นทางแรกจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี ระยะทาง 166 กิโลเมตร เส้นทางที่สองไป ตามทางหลวงหมายเลข 35 ทางสาย ธนบุรี-ปากท่อ ผ่านสมุทรสาคร- สมุทรสงคราม- อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวง หมายเลข 4 เข้าเพชรบุรี ระยะทาง 121 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทาง ทั้งธรรมดา และ ปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ถนน บรมราชชนนีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ โทร. 4351199 (รถปรับอากาศ) รถออกทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง และ โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา) รถออกทุก ๆ 15 นาที นอกจากนั้นสามารถ โดยสาร รถประจำทางสายใต้ หลายสาย เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร, กรุงเทพฯ- ประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพฯ - หัวหิน ซึ่งแวะลงที่เพชรบุรีได้ หรือบริษัท เพชรบุรีทัวร์ โทร. 4357408 รถเที่ยวแรกออกเวลา 5.00 น. เที่ยวสุดท้ายออกเวลา 21.00 น.

ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ มีรถไฟไปเพชรบุรี และชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีรถไฟ หัวลำโพง) รายละเอียดโปรดติดต่อ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010,2237020 และออกจากสถานีรถไฟ ธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 4113102

   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com