ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทางการเดินทาง

ปัตตานี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,055 กิโลเมตร หรือ 1,025 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ (สถานีโคกโพธิ์) การเดินทางไปได้สะดวกทั้งทางรถประจำทาง รถไฟและเครื่องบิน ดังนี้

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี - ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41, 42, 43 ผ่านจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางอีก 505 กิโล- เมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 4351199 (รถปรับอากาศ) โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา)

ทางรถไฟ จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีโคกโพธิ์ ทุกวัน ราย- ละเอียดสอบถามได้ จากหน่วยบริการเดินทาง ภายในบริเวณสถานี กรุงเทพฯ โทร. 2237010, 2237020 จากสถานีโคกโพธิ์ จะมีรถโดยสารประจำทางและรถแท็กซี่บริการระหว่างอำเภอโคกโพธิ์-อำเภอ เมือง ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร

ทางอากาศ มีเครื่องบินของ บริษัทการบินไทย จำกัด บริการระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวันและต่อเครื่อง จากหาดใหญ่ไปปัตตานี (สนามบินบ่อทอง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 2800070, 2800080 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่ จากหาดใหญ่ไปปัตตานี ได้ทุกวัน ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ชั่วโมงเศษ

   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com