ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทาง

เทศกาลบั้งไฟพญานาค 17-23 ตุลาคม 2545 จ.หนองคาย (ใหม่)

ความมหัศจรรย์ที่หนองคาย ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคาย เป็นที่เล่าขาน สืบต่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย

งานเปิดตัวเทศกาล "มหัศจรรย์ฝั่งโขง"(พลาดไม่ได้)

28-29 กันยายน 2545
กิจกรรมเด่นในเดือนตุลาคม ภายใต้โครงการเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน ซึ่งกำลังจะมาถึงด้วยกิจกรรมหลากหลาย ณ ลานเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์

ประวัติศาสตร์ 2000 ปีที่ภูพระบาท จ.อุดรธานี

ร่องรอย อารยธรรม ตำนาน การเล่าขาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมา มากว่า 2000-3000 ปี สะท้อนมุมมอง ความคิดของคน รุ่นก่อน ที่แตกต่างกันด้วยกาลเวลา

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com