ข่าว

แหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

คู่มือนักเดินทางที่พัก


กระบี่ ซีวิว 143 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7563 7242-5 โทรสาร 0 7563 7246 จำนวน 20 ห้องพัก ราคา 500 - 2600 บาท
กระบี่ ไทย วิลเลจ 260 ม. 2 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7663 7710-9 โทรสาร 0 7560 7720 จำนวน 120 ห้องพัก ราคา 6600 - 9900 บาท
กระบี่นพรัตน์ รีสอร์ท 83 ม. 3 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7563 7632-3 โทรสาร 0 7563 7634 จำนวน 22 ห้องพัก ราคา 800 - 2000 บาท
กระบี่ เมอริไทม์ 4 ถ.อุตรกิจ โทร. 0 7562 0028-46 โทรสาร 0 7561 2992 จำนวน 221 ห้องพัก ราคา 3120 - 27225 บาท
กระบี่ เมาน์เท่น วิว รีสอร์ท 132/34 ม.2 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7562 2610 -2 โทรสาร 0 7562 2613 www.KrabiMountainview.com จำนวน 46 ห้องพัก ราคา 650 - 1000 บาท
กระบี่ รอยัล 403 ถ.อุตรกิจ โทร. 0 7561 1582-4, 0 7562 1062-8 โทรสาร 0 7561 1581 จำนวน 58 ห้องพัก ราคา 1000 - 1000 บาท
กระบี่ รีสอร์ท 232 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7563 7030-5 กรุงเทพฯ โทร. 0 2208 9165, 0 2208 9710 จำนวน 100 ห้องพัก ราคา 3119 - 5473 บาท
กรีน ปาร์ค 92 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง โทร. 0 7563 7300 จำนวน 20 ห้องพัก ราคา 150 - 700 บาท
การ์เด้น เฮ้าส์ 40 ถ.เหมทานนท์ โทร. 0 7561 1265, 0 7563 1250 จำนวน 25 ห้องพัก ราคา 150 - 400 บาท
กู๊ดเดย์ ลันตา ชาเลต์ แอน 183 หมู่ 2 หาดพระแอะ โทร. 0 7568 4186-7 จำนวน 25 ห้องพัก ราคา 200 - 1800 บาท
เกาะไหง รีสอร์ท 205 อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0 7521 0317, 0 7522 7092, 0 7521 1045 โทรสาร 0 7521 0317 กรุงเทพฯ โทร. 0 2316 6108, 0 2316 6742 โทรสาร 0 2316 7916 จำนวน 60 ห้องพัก ราคา 300 - 1800 บาท

   
 

 

 
 
Make your own free website on Tripod.com